ZWZ EINDRESULTAAT_OPLEVERING (16)
Zwartzusterklooster - Lier
Herbestemming Zwartzusterklooster te Lier

Opdrachtgever

Stadsbestuur Lier

Architect

TV Verwilt & Allegro-KOMAAN! architecten

Locatie

Deensestraat 7 - 2500 Lier

Dit klooster is opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed van Vlaanderen. De straatgevels en de aansluitende bedaking zijn aangeduid als beschermd stadsgezicht. Het klooster bestaat al sinds 1511 en werd in de loop van de geschiedenis verschillende keren gebouwd en verbouwd. 

Dit project voorzag een functiewijziging van wonen naar openbaar nut , meer bepaald  de herinrichting en uitbreiding van het pand tot Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. 

De werken omvatten onder andere een versteviging van de fundering, het opvullen van de kelder en het installeren van een liftkoker. Er werden sanitaire ruimten voorzien en, waar nodig, werden bestaande openingen vergroot voor het inrichten van klaslokalen. De ramen in de oorspronkelijke gevels werden grotendeels vervangen door nieuwe ramen naar historisch model en de straatgevels werden gereinigd. Het gebouw kreeg ook een nieuwe toegang door de aanbouw van een foyer met 2 bouwlagen. De bestaande tuingevels en kloostertuin bleven behouden.