IMG_20190327_103140
MG55 - Mechelen
Collectief wonen

Opdrachtgever

Woonpunt Mechelen cvba

Architect

KPW Architecten

Locatie

Mechelen

Deze aanneming betreft het bouwen van een appartementsgebouw met 55 woningen voor senioren, omgevingsaanleg en parken, uit te voeren in twee bouwfasen:

Fase 1 :
Het oprichten van gebouw A (35 woningen) met een beperkt deel van de ondergrondse verdieping en het aanleggen van een beperkt deel van het terrein 

Fase 2
De afbraak van het bestaand appartementsgebouw Gandhistraat 49-51 en aansluitend de oprichting van gebouw B (20 woningen), de rest van de ondergrondse verdieping en de aanleg van de rest van het terrein binnen de rooilijn.

In de ruimere context van het stedenbouwkundig plan voor de Gandhiwijk functioneert het perceel als een sluitsteen. De gebouwen gaan door hun inplanting een subtiele dialoog aan met elkaar. Ze vormen een omsloten binnentuin in het hart van het bouwblok waarrond het aangenaam wonen is. 

Het park vloeit tussen de volumes door, verbindt ze en geeft de poreuze ruimte tussen de blokken een warmer, gemoedelijker woonkarakter. Er werd een samenwerking aangegaan met twee onderzoeksinstellingen, waarbij het VITO zich toe spitste op een waterneutraal project en alternatieve energiebronnen (WKK). De Gandhiwijk werd als casestudie gebruikt in het onderzoek ‘ontwerpen van gebouwen ifv. aanpasbaarheid’ van OVAM. Dit onderzoek richt zich naar concepten zoals ontmantelbaarheid en aanpasbaarheid op wijk-, gebouw- en elementenniveau.