20190513_oplevering (1)
De Leerexpert - Brasschaat
Verbouwing en nieuwbouw

Opdrachtgever

AG Vespa

Architect

Compagnie-o

Locatie

Brasschaat

Het project behelst de verbouwing en nieuwbouw van de school De Leerexpert Dullingen, alsook de renovatie van het Multi Functioneel Centrum Mytyl.

In functie van de doelgroep, kinderen met een mentale en fysieke beperking, vertrokken de ontwerpers bij de planvorming de van kleinste en meest elementaire schoolentiteit zijnde het klaslokaal.

Dit moest namelijk uitblinken in flexibiliteit op maat van de specifieke behoeften van de gebruikers.

Uitgaande van algemene vragen, m.b.t. de leefwereld van zowel de gebruikers als hun begeleiders, werd er voor geopteerd om “ zachtheid “, voldoende gradiënten en bewegingsvrijheid te introduceren.

De kinderen zitten niet per leeftijd, echter per mentale capaciteit in de klassen. De positionering van de klaslokalen werd In functie  van de blootstelling ( prikkels ) aan de buitenwereld bepaald.

De klaslokalen ondersteunen een toenemende complexiteit, gezien elk kind op eigen tempo evolueert.