311-straatgevel_final
Basisschool De Abeel

Opdrachtgever

Go! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

Architect

Areal Architecten

Locatie

Mechelen

Dit DB (Design and Build) project werd uitgevoerd door Brebuild.  

Basisschool De Abeel is een nieuwe schoolomgeving met publieke ruimte in de stad Mechelen. De Abeel vervult in de eerste plaats haar schoolfunctie maar is ook een belangrijke schakel voor de gemeenschapsvorming.  

Parameters voor dit project waren o.a. duurzaamheid, termijn van uitvoering, ontwikkeling van een open, brede school en efficiënt plaatsgebruik. 

De school bestaat uit 4 blokken: administratieve en personeelsruimten, kleuterklassen en refter/speelzaal, lagere school en sportinfrastructuur.